De Investia aanpak

Iedere organisatie zal van zichzelf zeggen dat de gehanteerde werkwijze, de beste is. Zo zijn ook wij er van overtuigd dat de manier waarop we communiceren en werken dé aanpak is voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers.

Echter, geven we graag ook uitleg over waarom onze werkwijze een succesvolle aanpak blijkt te zijn.

Invest in "A" management

De naam Investia staat symbool voor de wijze waarop we bouw- en projectmanagement invullen. Het investeren in “A” management vanuit onze organisatie is een bepalende factor voor succes. We investeren veel tijd in het communiceren met opdrachtgevers, toeleveranciers en uitvoerders. In de praktijk betekend dat voor ons dat we uitgaan van de bewezen kwaliteiten van samenwerkingspartners met een duidelijke regie in budgetbewaking, planning, controle (kwaliteitsbewaking) en communicatie met alle betrokken partijen.

Proef van bekwAAmheid

Voor absolute top resultaten gaan, betekend dat je als organisatie kritisch naar jezelf moet kijken. Vanuit die gedachte zijn we ook selectief m.b.t. de keuze voor samenwerkingspartners en leveranciers. Wanneer we een relatie aan willen gaan met een nieuwe partner en of leverancier,  doen we een “Proef van bekwaamheid”. Deze proef is voor beiden partijen de manier om erachter te komen of de samenwerking een voldoende kans van slagen heeft. Bovendien bekijken we of de beoogde en vereiste kwaliteitsnormen en gewenste werkwijze behaald kunnen worden.

Door op die manier te starten met een samenwerking, is er duidelijkheid over de verwachtingen en streven alle betrokken partijen hetzelfde doel na.

Kiezen voor "A" kwaliteit materialen

We stellen hoge eisen bij de uitvoering van projecten maar een succesvol resultaat valt of staat niet alleen met “A” management. Nadrukkelijk bekijken we samen met de opdrachtgever welke materialen gekozen worden. De kwaliteit is daarbij van groot belang. Wanneer we niet zeker zijn over de kwaliteit of de toepassing, werken we met mockup’s (ofwel) “proefopstellingen” om zowel de kwaliteit als toepasbaarheid van materialen in de praktijk te toetsen. Door die werkwijze te hanteren zijn we tevens in staat om te komen tot creatieve oplossingen zonder dat we de controle verliezen over het budget.